ساختار سازمانی

رییس کنفرانس : دکتر محمد حسن آرمان مهر - سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران

دوره فوق دكترا : دانشگاه كاليفرنيا  لوس آنجلس ، آمريكا

 دوره فوق دكترا : دانشگاه كاليفرنياي جنوبی ، آمريكا

 دوره فوق دكترا : دانشگاه يورك ، كانادا

 دكترا : دانشگاه ولز ، انگلستان

دبیر علمی : دکتر متین خبره - استاد تمام دانشگاه چالمرز سوئد

دبیر اجرایی : مهندس سجاد جلیلیان - باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

  مسئول کمیته مهندسی عمران : دکترمحمد رضا رسولی - دانشگاه تهران

 مسئول کمیته مهندسی معماری : دکتر مهرداد حاجیان زیدی - دانشگاه تهران

 مسئول کمیته مهندسی شهرسازی: دکتر هانیه شاه محمدی - دانشگاه تربیت مدرس

 

عضو شورای سیاست گذاری کنفرانس: دکتر يوسف ناصرزاده،دانشگاه RUDN،مسكو،روسيه

عضو شورای سیاست گذاری کنفرانس: دکترفائزه شه دوست فرد – دانشگاه آراهوس دانماراک

عضو شورای سیاست گذاری کنفرانس:دکتر سید یعقوب ذوالفقاری فر - دانشگاه فیلادلفیا آمریکا

 

عضو شورای سیاستگذاری و عضو کمیته حامیان : مهندس مهدی زرقانی- مدیرعامل شرکت تحکیم عمران آرتین

عضو شورای سیاست گذاری کنفرانس : دکتر صادق صیدبیگی،دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات

دبیر کمیته حامیان علمی :مهندس نازلی والاناصر ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

عضو کمیته علمی : دکتر علی رضا رضایی- عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
عضو کمیته علمی کنفرانس : دکتر هانیه شاه محمدیان -دانشگاه تربیت مدرس تهران
عضو کمیته علمی کنفرانس : دکتر سجاد زنگیشه ای؛ دانشگاه تربیت مدرس تهران

عضو کمیته علمی کنفرانس:دکتر سهراب كريمي- دانشگاه مونترال كانادا
عضو کمیته علمی کنفرانس:دکترسجاد محدث، دانشگاه یزد
عضو کمیته علمی کنفرانس:دکتر سعید ضرغامی - دانشگاه شهید بهشتی تهران
عضو کمیته علمی کنفرانس: دکتر نساخزاعی مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

  

ID: @ircnf

ورود به سیستم

نمایه مقالات


 

Certificates

 

تاریخ های مهم


  • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات1397/02/24
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی1397/02/29
  • کنفرانس1397/02/30